ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 50695 | Fide: 25891588 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1296 12
2023Α 1292 12
2022B 1157 4
2022A 1116 10
2021B 1038 11
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 5
2019B 952 12
2019A 975 1
2018B 972 9
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -