ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1973, ΕΣΟ: 50703, Fide: 25892100

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι