ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 50709 | Fide: 25890840 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1446 7
2023Α 1458 22
2022B 1525 9
2022A 1499 12
2021B 1407 0
2021A 1407 0
2020B 1407 0
2020A 1407 19
2019B 1412 9
2019A 1367 19
2018B 1165 6
2018A 1091 28
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -