ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 50709, Fide: 25890840

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1407 0
2020B 1407 0
2020A 1407 19
2019B 1412 9
2019A 1367 19
2018B 1165 6
2018A 1091 28
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -