ΤΣΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 50711 | Fide: 25890875 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1035 0
2023B 1035 0
2023Α 1035 0
2022B 1035 2
2022A 1066 0
2021B 1066 0
2021A 1066 0
2020B 1066 0
2020A 1066 9
2019B 980 32
2019A 1195 12
2018B 1059 12
2018A 941 18
2017B 875 12
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -