ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/1999, ΕΣΟ: 50715 | Fide: 4285190 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 977 0
2022A 977 0
2021B 977 0
2021A 977 0
2020B 977 0
2020A 977 0
2019B 977 1
2019A 996 0
2018B 996 5
2018A 1028 0
2017B 1028 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -