ΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/1990, ΕΣΟ: 50722 | Fide: 25890697 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1460 0
2023B 1460 0
2023Α 1460 0
2022B 1460 0
2022A 1460 0
2021B 1460 0
2021A 1460 0
2020B 1460 0
2020A 1460 13
2019B 1510 0
2019A 1510 0
2018B 1510 20
2018A 1517 30
2017B 1429 14
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι