ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΒΡΑΑΜ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 50725 | Fide: 25891332 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 878 0
2023B 878 0
2023Α 878 0
2022B 878 0
2022A 878 0
2021B 878 0
2021A 878 0
2020B 878 0
2020A 848 0
2019B 848 1
2019A 830 0
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -