ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/1973, ΕΣΟ: 50740 | Fide: 25892355 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 824 0
2022A 824 0
2021B 824 0
2021A 824 0
2020B 824 0
2020A 824 0
2019B 824 0
2019A 824 0
2018B 824 0
2018A 824 7
2017B 876 6
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι