ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/1980, ΕΣΟ: 50743, Fide: 25891839

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 972 0
2020B 972 7
2020A 868 9
2019B 897 5
2019A 911 7
2018B 912 6
2018A 925 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -