ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50747 | Fide: 25882236 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1147 0
2023B 1147 0
2023Α 1147 0
2022B 1147 0
2022A 1147 0
2021B 1147 0
2021A 1147 0
2020B 1147 0
2020A 1147 0
2019B 1147 9
2019A 1189 7
2018B 1187 9
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -