ΑΡΑΠΚΟΥΛΕΣ ΣΥΜΕΩΝ

Η/Γ: 08/1970, ΕΣΟ: 50748 | Fide: 25890891 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1068 0
2023B 1068 0
2023Α 1068 0
2022B 1068 0
2022A 1068 0
2021B 1068 6
2021A 1121 0
2020B 1121 0
2020A 1121 5
2019B 1058 19
2019A 1063 0
2018B 1063 20
2018A 990 11
2017B 1034 8
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι