ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 50749 | Fide: 25872990 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1414 1
2023B 1410 0
2023Α 1410 12
2022B 1300 14
2022A 1170 8
2021B 984 1
2021A 988 0
2020B 988 0
2020A 988 5
2019B 880 0
2019A 880 11
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -