ΣΥΜΒΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 50750 | Fide: 25857380

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -