ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/2000, ΕΣΟ: 50751, Fide: 25889133

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1393 0
2020B 1393 0
2020A 1393 2
2019B 1395 0
2019A 1395 7
2018B 1408 20
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -