ΤΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 50756 | Fide: 42104777 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -