ΠΡΙΦΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 50757, Fide: 42102740

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 957 4
2021A 978 0
2020B 978 8
2020A 1050 5
2019B 954 8
2019A 994 10
2018B 875 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -