ΜΑΓΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 50764 | Fide: 25895354 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 957 0
2023B 957 0
2023Α 957 0
2022B 957 0
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -