ΑΛΤΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50769, Fide: 25895311

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 925 0
2020B 925 8
2020A 943 5
2019B 893 0
2019A 893 20
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -