ΑΛΤΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50769 | Fide: 25895311 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1004 0
2023Α 1004 8
2022B 997 9
2022A 1017 5
2021B 961 4
2021A 925 0
2020B 925 8
2020A 943 5
2019B 893 0
2019A 893 20
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -