ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 50787 | Fide: 25892746 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1036 0
2023Α 1036 6
2022B 1087 0
2022A 1087 1
2021B 1090 1
2021A 1101 0
2020B 1101 8
2020A 1091 5
2019B 1094 0
2019A 1094 4
2018B 1154 4
2018A 1149 10
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι