ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1980, ΕΣΟ: 50788, Fide: 25892754

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1291 0
2020B 1291 0
2020A 1291 0
2019B 1291 0
2019A 1291 0
2018B 1291 0
2018A 1291 13
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι