ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1980, ΕΣΟ: 50788 | Fide: 25892754 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1269 0
2023B 1269 0
2023Α 1269 0
2022B 1269 0
2022A 1269 1
2021B 1283 6
2021A 1291 0
2020B 1291 0
2020A 1291 0
2019B 1291 0
2019A 1291 0
2018B 1291 0
2018A 1291 13
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι