ΑΔΡΑΚΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 50790 | Fide: 42109000 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1139 4
2021B 1063 0
2021A 1063 0
2020B 1063 0
2020A 1063 2
2019B 1011 5
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -