ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 50796 | Fide: 25895400 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 982 3
2021B 980 0
2021A 980 0
2020B 980 0
2020A 980 0
2019B 980 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι