ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 50818, Fide: 25895656

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 925 0
2021A 925 0
2020B 925 0
2020A 925 0
2019B 925 9
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -