ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 50827, Fide: 25895729

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -