ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50828 | Fide: 25895648 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1039 0
2023Α 1039 0
2022B 1039 0
2022A 1039 0
2021B 1039 0
2021A 1039 0
2020B 1039 0
2020A 1039 0
2019B 1039 6
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -