ΔΙΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 50858 | Fide: 25892991 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1118 0
2023Α 1118 0
2022B 1118 0
2022A 1118 1
2021B 1129 0
2021A 1129 0
2020B 1129 0
2020A 1129 6
2019B 1108 3
2019A 1103 8
2018B 1049 5
2018A 1051 8
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -