ΔΙΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 50858, Fide: 25892991

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1129 0
2020A 1129 6
2019B 1108 3
2019A 1103 8
2018B 1049 5
2018A 1051 8
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -