ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 50868 | Fide: 25895672 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 940 3
2023B 968 0
2023Α 968 1
2022B 971 1
2022A 951 2
2021B 959 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -