ΚΟΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 50875 | Fide: 25890131 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1551 0
2023B 1551 0
2023Α 1551 0
2022B 1551 0
2022A 1551 0
2021B 1551 0
2021A 1551 0
2020B 1551 6
2020A 1442 17
2019B 1467 28
2019A 1314 28
2018B 1124 21
2018A 1062 15
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -