ΚΟΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 50875, Fide: 25890131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1551 6
2020A 1442 17
2019B 1467 28
2019A 1314 28
2018B 1124 21
2018A 1062 15
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -