ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 50879, Fide: 25894250

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 833 0
2020B 833 0
2020A 833 4
2019B 859 0
2019A 859 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -