ΜΕΝΖΙΛΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 50883, Fide: 25855999

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -