ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 50893 | Fide: 25893793 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1308 14
2023B 1317 3
2023Α 1308 12
2022B 1282 6
2022A 1268 8
2021B 1176 1
2021A 1184 0
2020B 1184 0
2020A 1184 20
2019B 1159 21
2019A 1055 27
2018B 1078 14
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -