ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΕΛΕΣΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 50895 | Fide: 42100828

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -