ΚΟΡΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Η/Γ: 07/1957, ΕΣΟ: 50899, Fide: 25887890

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1233 0
2021A 1233 0
2020B 1233 0
2020A 1233 0
2019B 1233 0
2019A 1233 10
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -