ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ ΔΑΥΪΔ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 50904 | Fide: 25893033 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι