ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 10/1998, ΕΣΟ: 50905, Fide: 25894714

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1169 0
2021A 1169 0
2020B 1169 0
2020A 1169 0
2019B 1169 0
2019A 1169 6
2018B 1199 0
2018A 1199 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -