ΞΥΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/1967, ΕΣΟ: 50906, Fide: 25804537

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 876 0
2021A 876 0
2020B 876 0
2020A 876 0
2019B 876 0
2019A 876 0
2018B 876 0
2018A 876 1
2017B 879 5
2017A - 0
Παλαιότερα -