ΓΚΕΜΠΑ ΞΕΝΙΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 50929, Fide: 42103207

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -