ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 50950 | Fide: 25892703 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1254 0
2023Α 1254 0
2022B 1254 0
2022A 1254 0
2021B 1254 0
2021A 1254 0
2020B 1254 0
2020A 1254 0
2019B 1254 8
2019A 1240 0
2018B 1240 9
2018A 1179 29
2017B 1081 7
2017A - 0
Παλαιότερα -