ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 12/1983, ΕΣΟ: 50953 | Fide: 25850652 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1188 12
2023Α 1186 10
2022B 1264 4
2022A 1270 20
2021B 1240 6
2021A 1243 0
2020B 1243 6
2020A 1171 17
2019B 1122 14
2019A 1066 16
2018B 1157 3
2018A 1142 14
2017B 1287 5
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι