ΜΑΝΤΕΝΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η/Γ: 10/1996, ΕΣΟ: 50982, Fide: 25892835

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1275 0
2020B 1275 0
2020A 1275 0
2019B 1275 0
2019A 1275 0
2018B 1275 0
2018A 1275 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -