ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 50983, Fide: 25898396

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -