ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 50983 | Fide: 25898396 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1160 6
2023B 1052 12
2023Α 903 1
2022B 912 14
2022A 853 6
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -