ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 50983 | Fide: 25898396 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 853 6
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -