ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 50987 | Fide: 25895583 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -