ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 50992 | Fide: 25895605 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1159 11
2023Α 1098 3
2022B 1062 8
2022A 1066 4
2021B 1055 10
2021A 1116 0
2020B 1116 9
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -