ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 50992, Fide: 25895605

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1116 9
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -