ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 51003 | Fide: 25890107 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1033 16
2023Α 1009 11
2022B 970 7
2022A 880 3
2021B 875 10
2021A 873 0
2020B 873 0
2020A 873 2
2019B 830 19
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -