ΧΙΟΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 51009 | Fide: 25887432 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 4
2018B 800 10
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -