ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 51010 | Fide: 42104602 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 985 0
2023Α 985 0
2022B 985 14
2022A 924 2
2021B 934 0
2021A 934 0
2020B 934 8
2020A 870 0
2019B 870 6
2019A 838 6
2018B 830 10
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -