ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 51011 | Fide: 25892053 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1083 0
2023B 1083 0
2023Α 1083 0
2022B 1083 0
2022A 1083 0
2021B 1083 0
2021A 1083 0
2020B 1083 9
2020A 1021 0
2019B 1021 24
2019A 862 9
2018B 860 1
2018A 833 6
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -