ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1952, ΕΣΟ: 51012 | Fide: 25895206 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1420 36
2023Α 1145 62
2022B 1601 54
2022A 901 57
2021B 1522 12
2021A 1486 0
2020B 1486 4
2020A 1478 30
2019B 1039 31
2019A 1084 53
2018B 1717 63
2018A 1340 41
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -