ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1952, ΕΣΟ: 51012, Fide: 25895206

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1486 0
2020B 1486 4
2020A 1478 30
2019B 1039 31
2019A 1084 53
2018B 1717 63
2018A 1340 41
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -