ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/1962, ΕΣΟ: 51017 | Fide: 42100810 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 2
2022B 821 0
2022A 821 4
2021B 810 0
2021A 810 0
2020B 810 0
2020A 810 8
2019B 826 0
2019A 826 8
2018B 800 0
2018A 800 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -