ΞΑΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 51018 | Fide: 25893840 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 875 0
2023B 875 0
2023Α 875 0
2022B 875 0
2022A 875 0
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 8
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -